Sesti u kola koja su dugo bila na suncu i u kojima je visoka temperatura vrlo je neprijatno, ali čak i opasno po zdravlje. Ovo su efikasni saveti da vrlo lako i brzo "ohladite" svog mezimca.