Tokom protekle decenije mnogo toga je preduzeto da bi se što više ljudi obeshrabrilo da puši, a jedna od mera je bila i uvođenje zastrašujućih slika na paklama cigareta kao vida upozorenja i načina da se pušači odvrate od te navike.