Da će pojedini trgovci učiniti sve samo da bi prodali robu, dokaz je i ova ribarnica.