Pazite - testo je veoma vodeno i lepljivo, ali tako i treba da bude.