Ovaj režim ishrane preporučuje se kao kratkoročni plan za regulisanje težine, ali i u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova