Ukusne, meke piroške su lake za pripremu i toko prženja ne upijaja mnogo ulja.