Na jela koja se dugo i teško vare treba zaboraviti, jer ona stvaraju utisak da je još toplije