U svetu je sve više ljudi koji traže zdraviju alternativu kada je ishrana u pitanju.