Nije sladoled, ali jednako dobro može i da rashladi i da zasladi...