Od 155 javnih biblioteka u Srbiji, na anketni upitnik odgovorilo je 105 biblioteka