Nastavljena brojna dešavanja na 85. Vukovom saboru u Tršiću