Deveta Ariljska letnja muzička manifestacija (ARLEMM) biće održana od 14. do 29. jula, a program će obuhvatiti koncerte, radionice, letnju školu, izložbe...

 

Deveti ARLEMM biće održan od 14. do 29. jula, a program će obuhvatiti koncerte, radionice, letnju školu, izložbe.