Iako delo doživljava kao neveliko, saopštava da su pojedini prijatelji njime oduševljeni i da će konačno mišljenje steći kada ga pročita u svom najbližem krugu. Po objavljivanju skromno opremljene knjižice od stotinak stranica, s vinjetom tamničkog prozora na naslovnoj strani, Andrić je nesrećan zbog štamparskih grešaka, smatrajući da će najfinija značenja „propasti zbog lude štampe i luda vremena“ Ova je knjiga pisana njoj, jedinoj čistoj,…