Poslednjih godina, kada u celom svetu opada prodaja štampanih knjiga, popularnost audio knjiga je u stalnom i vrtoglavom porastu.