Među novim izdanjima koji su predstavljene na nedavnom Sajmu knjiga u Beogradu je knjiga "Bon Ton za decu", iz pera novinara "Dana" Mile Milosavljević, koja je upravo objavljena u izdanju IK Globosino Aleksandrija. Reč je o knjizi koja otkriva najvažnija pravila lepog ponašanja.