Nakon svečanog otvaranja svetskog kongresa Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja u Narodnom pozorištu, 9. jula, proslavljeni pisac održao je plenarno predavanje u skladu sa temom skupa - "Pozorište i migracija - pozorište nacija identitet između migracije i nekretanja".