Na dan kada se praznuje knjiga, profesor ruskog jezika i književnosti ističe da se sve manje u ruke uzima kvalitetnu literaturu. Mlađe generacije žive u svetu blogova, portala i raznih sajtova na kojima kvalitet često izostaje, a upravo je to kriterijum koji štivo mora da ispuni.