Prevodilac: Ljiljana Ilić i Nataša Vukajlović Fišer, Izdavač: Booka, 2019.