Primadona Jadranka Jovanović o angažmanu i nastupima tokom aprila i maja. U Francuskoj kući u Vašingtonu, pevala repertoar naših velikih kompozitora