Netom završeni Letnji pijanistički festival u Vranju, „Piano samer“, bio je od prvog pa do poslednjeg, šestog koncerta, izvanredno organizovan, a Veliku salu Doma vojske svake su večeri ispunili posetioci željni susreta s vrhunskim umetnicima, od reda cenjenih na međunarodnoj sceni.

 

Netom završeni Letnji pijanistički festival u Vranju, „Piano samer“, bio je od prvog pa do poslednjeg, šestog koncerta, izvanredno organizovan, a Veliku salu Doma vojske svake su večeri ispunili posetioci željni susreta s vrhunskim umetnicima, od reda cenjenih na međunarodnoj sceni.