Srpski film „Ederlezi rajzing“ Lazara Bodrože i srpska manjinska koprodukcija „Granice kiše“ Vlastimira Sudara i Nikole Mijovića biće prikazani u programu "Narrative Discovery" festivala nezavisnog filma "Raindance" u Londonu.