Opus Filipa K. Dika (1928-1982), klasika naučne fantastike 20. veka, spaja decenijsko „palp“ nadničenje (tako je Dik obezbeđivao novac za opstanak i za 28 godina aktivnog pisanja objavio čak 40 knjiga!) i, s druge strane, inovativnu literaturu koja je menjala žanr.