Beogradska filharmonija nije mogla lepše započeti novu sezonu budući da je prvi koncert bio namenjen i poklonjen bebama!