Filmski centar Srbije je raspisao konkurse u kategorijama: Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova, Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova i Sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova.

 

Filmski centar Srbije raspisao je konkurse za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, proizvodnje domaćih kratkometražnih igranih filmova, domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova i sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova.