MOJE KNjIGE NA PUTOVANjU Jedan od urednika me je pitao: „Zašto likovi u vašim romanima nemaju nikakvu društvenu odgovornost već samo onu u okviru sopstvene porodice?” Napisao sam mu da je tokom tri hiljade godina istorije Kine, feudalni poredak koji je dugo trajao, ugušio individualnost u kineskom društvu, pa pojedinac nije imao pravo govora u društvenom životu već samo u okvirima sopstvene porodice  Kada se osvrnem na to kako su moje knjige…