Zbog insistiranja ekipe na opasnoj sceni sa staklom, lice glumice više nikada neće biti isto!

 1