Reditelj o svom filmu "U ime Republike Hrvatske", Evropi koja je podbacila... Nezavisni intelektualci ispunjavaju društvenu funkciju koju je imao karneval