Gordana Ćirjanić o položaju knjige u današnjem trenutku kaže da gori ne može biti, i pita se: “Ima li veće degradacije od toga da se knjiga vrednuje isključivo tržišnim merilima?”