Pisac Aleksandar Petrov: Naši najveći pisci uvek bili i srpski i svetski. Imao sam sreću da upoznam Šklovskog, Jakobsona, Bahtina, Tolstoja, Bruksa... Moj roman “Memoroman” je većim delom knjiga mrtvih