Serija fotografija sa nastupa i van scene otvara stranice zaboravljenih dešavanja, prikazujući velike junake našeg kulturnog života