Umetnik uoči retrospektive akcione forme, o idealima šezdeset osme, konceptualnoj umetnosti... Ostao sam slobodan, radim šta mi dođe na pamet, nikoga ne slušam, niko ne može da mi naručuje