Od 1903, kada je izgrađeno, pa do danas, osim što je promenilo nekoliko namena pre nego što je finalno ugostilo Narodni muzej, zdanje na Trgu republike – od pre dve nedelje ponosno opet puno publike – dograđivano je i rekonstruisano pet puta. Nakon ovog poslednjeg poduhvata trebalo bi da budemo mirni barem trideset godina, kaže Aleksandra Šević, arhitekta konzervator, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Ova…