Pozicioniranje Đure Jakšića kao boema, neshvaćenog umetnika, modernog tragičnog junaka, žrtve života i sudbine, slikara, pesnika, revolucionara, borca za nacionalnu ideju i socijalnu pravdu, dinastičkog panegiričara, naizgled ukazuje na brojne protivrečnosti koje su, zapravo, posledica velikih preokreta u drugoj polovini 19. veka.

 

Pozicioniranje Đure Jakšića kao boema, neshvaćenog umetnika, modernog tragičnog junaka, žrtve života i sudbine, slikara, pesnika, revolucionara, borca za nacionalnu ideju i socijalnu pravdu, dinastičkog panegiričara, naizgled ukazuje na brojne protivrečnosti koje su, zapravo, posledica velikih preokreta u drugoj polovini 19. veka.