Biblioteka Matice srpske saopštila je da je priredila elektronsku izložbu "Jubileji starih srpskih bukvara" posvećenu značajnijim godišnjicama srpskih bukvara, iz perioda od 1597, kada je u Veneciji štampan prvi srpski Bukvar, do 1867, granične godine za staru srpsku knjigu.

 1