Nedosanjani san pionira filmske umetnosti u Jugoslaviji, Somborca Ernesta Bošnjaka, lajtmotiv je za novu predstavu Narodnog pozorišta Sombor.

 48