Druge ustanove kulture iz 19. veka, Matica srpska i SANU, nalaze se na budžetu. Samo je SKZ bačena na kolena i ostavljena da se rve sa beznačajnim književnim hitovima

 4