Predstavljeno 20 umetničkih dela akademskih slikara, koja pripadaju umetničkom fundusu Centra za kulturu Ugljevik