Dramaturškinja Kata Đarmati na umetničkoj sceni Srbije postala je poznata kroz umetničko vođstvo Novosadskog pozorišta (Ujvideki sinhaz), kroz saradnju sa nizom reditelja na stvaranju vrednih umetničkih dela (setimo se samo „Opere ultime“ Kokana Mladenovića), a deo njene specijalnosti su i dramatizacije romana, od kojih je „Edeš Ana“ Dežea Kostolanjija postigla zapažen uspeh.

 

Dramaturškinja Kata Đarmati na umetničkoj sceni Srbije postala je poznata kroz umetničko vođstvo Novosadskog pozorišta (Ujvideki sinhaz), kroz saradnju sa nizom reditelja na stvaranju vrednih umetničkih dela (setimo se samo „Opere ultime“ Kokana Mladenovića), a deo njene specijalnosti su i dramatizacije romana, od kojih je „Edeš Ana“ Dežea Kostolanjija postigla zapažen uspeh.