U Etnografskom muzeju se do 23. februara organizuje Kinesko-srpski fotografski festival mladih u okviru koga se održava i Nedelja kineskog dokumentarnog filma.