Biografija velikog autora i filozofa. Knjigu "Konstantinović.Hronika" (Dan Graf), biografiju autora "Filozofije palanke" Radomira Konstantinovića, predstavili su na Sajmu knjiga u Istri njen autor Radivoj Cvetićanin, te Vlaho Bogišić, Milan Rakovac, Marija Mitrović i Aljoša Pužar.

 13