Knjiga poezije “Flamenko utopija” novopazarske pesnikinje Nadije Rebronja prevedena je na španski jezik i objavljena u prestonici Meksika, Meksiko Sitiju. Ova knjiga u Srbiji je objavljena 2014. godine, u izdanju “Povelje” iz Kraljeva, a dve godine kasnije doživela je i izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Pojedine pesme iz “Flamenko utopije” prevedene su na više svetskih jezika. “Ovo je poezija koja je bliska senzibilitetu španskog jezika i za mene je bilo važno da i ka tom jeziku pronađe put. Iako je ovo knjiga o simboličkom potencijalu muzike i plesa, to je pre svega poezija o kompleksnosti balkanskog identiteta u okviru evropskog, o kompleksnosti kako istorije Evrope tako i postkolonijalnih identiteta čitavog sveta”, kazala je Rebronja. Ovu zbirku poezije na španski jezik preveli su Vuk Angjelinović, Vasko Franko i Silvia Monros, a objavljena je u saradnji izdavačkih kuća Alcorce Ediciones i Gorrion Editorial. Osim u Meksiku, “Flamenko utopija” će biti distribuirana na širem prostoru L

 137