BEOGRAD: Knjiga „Knjiga Ivo Andrić. Istorija i politika“ Dušana Glišovića predstavljena je u knjiižari izdavačke kuće Službeni glasnik u Beogradu. Glišović je profesor germanistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i njegova knjiga zapravo predstavlja prilog proučavanju jugoslovenskih i srpskih političkih kulturnih odnosa sa Austro-ugarskom, Nemačkom i Austrijom.