NOVI SAD: Naomi Alderman (1974) je savremena engleska autorka koja objavljuje romane i bavi se publicistikom.