Među knjigama koje je Marina navela, svako će pronaći štivo koje mu odgovara