Venecija, Lido – Kuaronova „Roma”, Nemešov „Suton”, Rejgadasovo „Naše vreme” i Kusturičin „El Pepe, jedan uzvišeni život” jedini su filmovi tokom kojih sam racio poslala na spavanje, prepustivši se samo onom što mi srce kaže. Svako na svoj način i iz različitih razloga, ova ostvarenja izazivaju vrtloge emocija. Suma sumarum, to se jedino i broji, izeš film posle kojeg ne osećaš ništa. Broje se sati do zvaničnog kraja 75. Mostre i proglašenja…