BEOGRAD: Izdavačka kuća "Službeni glasnik" objavila je nekoliko novih knjiga : "Portreti" Džona Berdžera , " Božanstveni bezbožnici" Sanje Domazer, "Epilog" Save Damjanova, "Sveta ljubav" Milovana Vitezovića a od novih stručnih pravnih knjiga 15.izdanje " Krivičnog zakonika".