Estrada nam je ušla i u gramatiku; Ako ova zemlja preživi, to će biti zbog onih časnih i čestitih ljudi