NOVI SAD: U izdanju Matice srpske i Zadužbine Petra I Karađorđevića objavljeni su „Zapisi o Indiji” kneza Božidara Karađorđevića, putopis koji je, prema kritikama savremenika, „bio pravo otkriće ovog čarobnog carstva koje su toliki drugi pre njega opisali, a da nisu uspeli da osvetle misteriozne težnje njegovih stanovnika”.