Posle više od 140 godina umiranja na sceni heroina čuvene opere "Karmen" u novoj italijanskoj produkciji ubija svog ljubavnika, umesto obratno.