Biblioteka grada Beograda kreirala je jedinstven novi portal preporuka za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku pod nazivom “Šta da čitam”.